Onze pruimen

Een perceel pruimen is aangeplant in het voorjaar van 2006.

Fruitteeltbedrijf Pruimen

Fruitteeltbedrijf Pruimen

Victoria

Ofwel Reine Victoria, grote langwerpige vruchten, rood op gele ondergrond. Zelfbestuivend. Zeer vruchtbaar. Dient gewoonlijk zeer sterk te worden gedund, omdat anders de vruchtgrootte ernstig achterblijft en de vruchten oneetbaar kunnen zijn. Indien ruim gedund, is de smaak echter prima. Matige groeikracht, hierdoor is Victoria geschikt voor een kleinere tuin. Pluktijd eind augustus/begin september. Vatbaar voor aantasting door pruimenmot en loodglansschimmel.

Fruitteeltbedrijf voor Pruimen

Verse Pruimen

Opal:
Middelgrote vruchten, roodblauw op gele ondergrond. Goede smaak. Zelfbestuivend. Goede vruchtbaarheid. Moet goed worden gedund. Pluktijd eind juli/begin augustus.

Gezonde pruimen

verse en lekkere pruimen

Zie voor meer informatie Wikipedia (Pruimen)